Het contact met mijn puberzoon verslechterde, ik maakte me zorgen om hem. Via het Dorpsteam heb ik een cursus opvoedingsondersteuning gevolgd. We eten nu weer gezellig samen.

Ik wilde gaan scheiden en was bang voor de reactie van mijn partner. Samen met het Dorpsteam hebben we besproken hoe ik dit kon aanpakken zodat ik het gesprek aan kon gaan.

Tijdens de Coronacrisis werd mij gevraagd om deel te nemen aan de voordeurgesprekken met de leerplichtambtenaar. Vaak hebben het kind en de ouders dan al langere tijd geen contact gehad met de school. We zijn samen een aantal keer bij gezinnen langs gegaan om te vragen hoe het gaat. Vaak gaat het om gezinnen met een andere culturele achtergrond en beperkte financiële middelen. Veel van deze gezinnen blijven thuis om dat ze bang zijn om ziek te worden of een ziekte over te dragen. Omdat er vaak een taalbarrière was, ging er een vrijwilliger van VIP voor elkaar mee. Het was mooi om zo contact te kunnen leggen met deze gezinnen en ze verder te helpen. Voor een gezin uit Rijen heb ik via stichting Leergeld 2 fietsen en een gezinslaptop geregeld. De jongste dochter kan binnenkort op zwemles. Zo breed kan het dus zijn!

Ook met vragen over mantelzorg kun je terecht bij jouw Dorpsteam.

Mijn moeder heeft steeds meer zorg nodig. Ze wil graag in haar eigen huis blijven wonen. Ze heeft een groot erf. Misschien kunnen wij wel bij haar gaan wonen in een aparte woning. Ik heb gehoord over Mantelzorgwoningen. Wat is dit precies, krijg je hier subsidie voor en hoe gaat het in zijn werk?

Top