Fijn dat je er bent! Deze website gebruikt cookies voor het bijhouden van statistieken. Klik je op ‘alle cookies toestaan’, dan ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals wij dit hebben omschreven in de cookieverklaring. Deze cookieverklaring vind je terug in onze privacyverklaring. Wil je dit niet, klik dan op ‘alleen noodzakelijk cookies toestaan’.

Alle cookies toestaan
Alleen noodzakelijke cookies toestaan

Privacyverklaring ABG-Dorpsteams 

In de Dorpsteams werken medewerkers van ContourdeTwern, IMW Breda, IMW Tilburg en MEE West-Brabant samen. In opdracht van de ABG-gemeenten bieden we ondersteuning aan inwoners. 

De vier organisaties hebben samen afspraken gemaakt over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Verder heeft iedere organisatie een eigen privacyreglement waarin staat hoe ze omgaan met persoonsgegevens.

Om je de juiste hulp of ondersteuning te kunnen geven, is het meestal nodig om je (persoons)gegevens vast te leggen. Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, geboortedatum of e-mailadres, maar ook informatie over bijvoorbeeld je situatie thuis of geldzaken. Wij gaan vertrouwelijk met deze gegevens om. 
Na jouw aanmelding bij een van de Dorpsteams kijken we welke organisatie jou verder gaat helpen. Deze organisatie zet jouw gegevens in hun eigen registratiesysteem. Deze organisatie is verantwoordelijk om jouw gegevens op een goede manier te verwerken. 
Wij houden ons aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Hier lees je op welke manier de Dorpsteams omgaan met jouw gegevens en welke rechten je hebt:

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?
Zodra je je bij ons hebt aangemeld maken we een dossier over je aan. In het dossier nemen wij persoonsgegevens op, die nodig zijn om je op de juiste manier te kunnen helpen. We bewaren alleen gegevens die nodig zijn om je goed te kunnen helpen of te ondersteunen. Om bijvoorbeeld de voortgang van hulp bij te houden, is het belangrijk om gespreksverslagen te bewaren. Ook is het vastleggen van gegevens handig als een andere collega binnen onze organisatie de hulpverlening over zou moeten nemen.

Wanneer mogen wij gegevens verwerken?
De Dorpsteams verwerken alleen persoonsgegevens als ze aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • We voeren een taak ‘van algemeen belang’ uit. Denk daarbij aan een taak die hoort bij de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet, zoals een aanmelding van jou als inwoner.
 • We hebben een goede reden om jouw gegevens te verwerken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruiken van je persoonsgegevens om je te benaderen voor een klanttevredenheidsonderzoek of het afhandelen van een klacht.
 • Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. Om je zo goed mogelijk te helpen is het soms wenselijk om je gegevens te delen met iemand van een andere organisatie. We vragen dan daarvoor je toestemming. Je kunt de toestemming altijd weer stoppen.

 Als we bang zijn voor een ernstig gevaar voor je gezondheid, of die van iemand anders hoeven we geen toestemming te vragen.

 • We zijn het volgens de wet verplicht.

Welke gegevens verwerken we?
Heb je voor de eerste keer contact met een Dorpsteam dan vragen wij naar je algemene persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres. Om te bepalen welke hulp het meest geschikt is, kunnen we ook andere gegevens verwerken. Denk daarbij aan (type) hulpvraag, afspraken en doelen en andere informatie die voor de hulpverlening noodzakelijk is. Soms is het ook nodig om ’bijzondere’ gegevens’ te noteren, zoals gegevens over je gezondheid.

Op het moment dat een andere organisatie jou verder helpt, verwerkt deze organisatie jouw gegevens. Vanaf dat moment is die organisatie verantwoordelijk om jouw persoonsgegevens op de juiste manier te verwerken.

Met wie wisselen de Dorpsteams persoonsgegevens uit?
De Dorpsteams delen persoonsgegevens:

 • Met organisaties of personen die direct betrokken zijn bij de hulpverlening. Zo kan het zijn, dat binnen de Dorpsteams bepaalde gegevens tussen collega’s gedeeld worden. Bijvoorbeeld om te overleggen wat de beste aanpak in jouw situatie is;
 • Met andere organisaties, nadat goed is bepaald welke organisatie de verdere hulpverlening overneemt. En alleen als dit noodzakelijk is voor de hulpverlening;
 • Met personen en organisaties van wie het de taak is om ons werk te beoordelen, te controleren, en/of te toetsen. Deze persoonsgegevens zijn dan anoniem, dus zonder je naam.

We geven je gegevens niet door aan organisaties buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties. 

Bewaren van gegevens
De Dorpsteams bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor jouw gegevens worden verwerkt. En niet langer dan wettelijk is toegestaan. Hoelang we bepaalde gegevens bewaren, hangt af van het soort gegevens en het doel waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn. Meestal bewaren we jouw persoonsgegevens binnen de Dorpsteams niet langer dan 12 maandenBehalve als we de gegevens volgens de wet langer moeten bewaren.

Op het moment dat een andere organisatie jou verder helpt, verwerkt deze organisatie jouw gegevens. Zij bepalen dan ook hoelang jouw gegevens bewaard blijven.

Bescherming en beveiliging
Binnen de Dorpsteams is iedere medewerker verantwoordelijk voor een goede en betrouwbare behandeling en verwerking van jouw gegevens. De medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens hebben een beroepsgeheim. Zij mogen niets tegen anderen zeggen over jouw gegevens. 
We maken gebruik van codes en wachtwoorden. En we hebben technische maatregelen genomen, zoals beveiligde systemen, om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of diefstal.

Datalek
Ondanks de genomen beschermingsmaatregelen kan het gebeuren dat er persoonsgegevens zijn ‘gelekt’. We noemen dat een ‘datalek’. Het gaat dan om toegang tot persoonsgegevens, of vernietiging, wijziging of verlies van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Als dit gebeurt, dan houden we ons aan strenge regels over het omgaan en melden van (mogelijke) datalekken.

Merk je als klant een datalek? Meld dit dan zo snel mogelijk bij het Dorpsteam: 

 • contact@dorpsteamalphenchaam.nl 
 • contact@dorpsteamgilzerijen.nl 
 • contact@dorpsteambaarlenassau.nl

Cookies en Google Analytics
Om onze website nog beter te laten aansluiten bij de behoeften van de bezoekers van onze website maken wij gebruik van analytische cookies. Met Google Analytics verwerken wij bezoekersactiviteiten, bijvoorbeeld om de meest bekeken pagina’s en de meest gebruikte zoekopdrachten te analyseren. Met deze informatie kunnen we onze website verder optimaliseren.

Informatie over bezoekers aan onze website gebruiken wij slechts ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en is nooit te herleiden naar individuele personen.

Om er zeker van te zijn dat jouw privacy beschermd is, hebben wij de maatregelen getroffen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons vraagt, daarom: 

 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • Verwerken wij jouw gegevens versleuteld en anoniem;
 • Anonimiseren wij het IP-adres;
 • Hebben wij ‘gegevens delen met Google’ uitgezet;
 • Verzamelen wij geen gegevens voor advertentiefuncties;
 • Maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met analytische cookies;
 • Verwijderen wij analytische cookies na een periode van 24 maanden.

Als je gebruikmaakt van ons online aanmeldformulier op de website dan worden jouw gegevens via een beveiligde verbinding verzonden. Ook worden jouw gegevens tijdens de verzending versleuteld. Dit betekent dat jouw gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen.

Jouw rechten
Je hebt als klant verschillende rechten om controle te houden over jouw persoonsgegevens. Als je gebruik wilt maken van deze rechten, zullen wij je daar zo goed mogelijk bij helpen. Soms zijn er uitzonderingen op deze rechten, bijvoorbeeld als er gevaar is voor de veiligheid. Of bijvoorbeeld als een familielid informatie aan de medewerker heeft gegeven, in het vertrouwen dat jij dit niet te zien krijgt. In dat geval mag je dit deel van het dossier niet inzien.

Zolang jouw gegevens in gebruik of in ons archief zijn, heb je de volgende rechten:

Het recht om je gegevens in te zien en een kopie op te vragen.
Ben je 16 jaar of ouder? Dan heb je het recht te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en om jouw gegevens in te zien. Dit is gratis. Wij vragen je wel om een identiteitsbewijs.

Recht op aanpassen
Staat er iets in je dossier dat niet klopt? Dan heb je het recht om onze medewerker te vragen dit aan te passen. Bijvoorbeeld als je bent verhuisd en jouw adres bij ons niet meer klopt. Of als we een fout hebben gemaakt in jouw geboortedatum of jouw naam verkeerd hebben geschreven. Als wij verkeerde of onvolledige persoonsgegevens aan anderen hebben doorgegeven, dan zullen we de aangepaste of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties doorgeven.

Recht op verwijdering 
Je mag vragen om het verwijderen van (delen) van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als deze verkeerd zijn gebruikt,  geen doel meer hebben of niet belangrijk zijn. Meestal is dit mogelijk, maar soms niet. Sommige gegevens moeten we bewaren omdat ze belangrijk zijn om goede hulp te kunnen bieden aan anderen. Daarover zullen we je dan informeren en uitleggen waarom het niet mogelijk is.

Recht op doorgeven
Wil je dat we de persoonsgegevens die wij van jou hebben, overdragen aan jou of een andere organisatie? Bijvoorbeeld bij verhuizing. Dat kan alleen bij persoonsgegevens die je zelf actief en bewust hebt gegeven. En als het geen nadeel heeft voor anderen. Samen met jou maken we een goede keuze welke (verdere) gegevens jij wilt doorgeven aan een andere organisatie.


Recht van bezwaar
Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als een bekende van jou bij het Dorpsteam werkt. Misschien heb je dan liever niet dat jouw persoonsgegevens door die medewerker worden ingezien. Wij zullen dan bekijken wat het beste is.


Recht op een klacht over gebruik van persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je opmerkingen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Stuur jouw opmerking of klacht naar: 

 • contact@dorpsteamalphenchaam.nl 
 • contact@dorpsteamgilzerijen.nl 
 • contact@dorpsteambaarlenassau.nl

Kinderen tot 16 jaar
De algemene regel is dat de dossierrechten door de jeugdige zelf worden uitgeoefend vanaf de leeftijd van 16 jaar. Dossierrechten zijn bijvoorbeeld wie het recht heeft op inzage, kopie, correctie, het toevoegen van een eigen verklaring en vernietiging. Dit betekent bijvoorbeeld dat ouders toestemming nodig hebben van het kind als ze het dossier willen inzien of een kopie willen ontvangen.

Bij kinderen jonger dan 12 jaar hebben de ouders of wettelijke vertegenwoordiger alle dossierrechten.

Bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar is er toestemming van de jongere én de ouders of wettelijke vertegenwoordiger nodig. Bij een meningsverschil kijken we naar het belang van de jongere.

Wil je gebruik maken van een van deze rechten?
Laat dit dan weten aan de medewerker van het Dorpsteam. Of stuur een mail naar:

 • contact@dorpsteamalphenchaam.nl 
 • contact@dorpsteamgilzerijen.nl 
 • contact@dorpsteambaarlenassau.nl

Wij antwoorden je dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen één maand. Meestal is het gratis. 

We kunnen je vragen om een identiteitsbewijs. 

Ook hier geldt dat als een andere organisatie jou verder helpt, je met deze organisatie contact kunt opnemen.

Wil je meer weten over de organisaties die samenwerken binnen de Dorpsteams en hoe zij omgaan met privacy? 
Kijk dan op deze websites:

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over je privacy?
Wil je meer weten over het gebruik van persoonsgegevens? Wil je gebruik maken van jouw rechten? Of heb je een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken?

Bespreek dit dan met de medewerker van het Dorpsteam. Of stuur een mail naar: 

 • contact@dorpsteamalphenchaam.nl 
 • contact@dorpsteamgilzerijen.nl 
 • contact@dorpsteambaarlenassau.nl

Uitgebreide informatie over privacy kun je vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Top